:

همکاری

همکاری

از عزیزانی که مایل به همکاری هستند می توانند رزومه خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایند.

 

همکاری
نام و نام خانوادگی

کاراکتر ورودی غیر مجاز است
شماره تماس

کاراکتر ورودی غیر مجاز است
رشته تحصیلی

کاراکتر ورودی غیر مجاز است
مهارت ها و نرم افزار ها که آشنا هستید

کاراکتر ورودی غیر مجاز است
درجه تحصیلی

کاراکتر ورودی غیر مجاز است
دریافت رزومه و مقالات

کاراکتر ورودی غیر مجاز است دریافت رزومه
ارسال