مطمئن ترین راه برای اطلاع از اینکه کتاب آیا قبلا ترجمه شده یا خیر، مراجعه به سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی می باشد. مشخصات تمام کتابهایی که جهت چاپ در ایران مجوز گرفته اند، چه تالیفی و چه ترجمه، در کتابخانه ملی ثبت میشود. با مراجعه به بخش جستجوی سایت کتابخانه ملی و سرچ کردن عنوان انگلیسی کتاب، میتوانید نسخه هایی از کتاب که قبلا ترجمه شده را پیدا کنید. البته بهتر هست یک بار هم با نام نویسنده کتاب سرچ کنید تا تمامی نسخه هایی که حتی تغییر کوچکی در نام کتاب هم دارند بتوانید سرچ و مشاهده کنید. برای ترجمه و چاپ کتاب، البته اگر کتابی که انتخاب کردید قبلا ترجمه شده باشد هیچ مانعی برای ترجمه مجدد توسط شما وجود ندارد. بسیاری از رمان ها و کتب معروف دنیا توسط چندین مترجم ترجمه شدند و خوانندگان بر اساس سلیقه خود که چه قلمی را میپسندند نسخه ترجمه شده را انتخاب و مطالعه میکنند.
Шаблоны для сайта